ஐயகோ பாம்பு டோய்

பாரதி ஆமை புகுந்த வீடு வெளங்காது என்ற ஒரு சொலவடை நாம் அறிந்திருப்போம். அதற்கு சரியான அர்த்தம் என்னவென்றால் – ”ஆமை மிக மெதுவாக ஊர்ந்து வரும் ஓர் உயிரினம்;  அது வீட்டிற்குள் வருவதைக் … Continue reading ஐயகோ பாம்பு டோய்