பிஎம்சி வங்கியை தனியார் வங்கியுடன் இணைப்பதா?

ஜி.ஆர்.ரவி 1984ஆம் வருடம் துவங்கப்பட்ட பஞ்சாப் & மஹாராஷ்ட்ரா கூட்டுறவு வங்கிக்கு மஹாராஷ்ட்ரா மாநிலத்தில் 103 கிளைகள் உட்பட மொத்தம் ஆறு மாநிலங்களில் 137 கிளைகள் உள்ளன. இது 10 பெரிய பல-மாநில கூட்டுறவு … Continue reading பிஎம்சி வங்கியை தனியார் வங்கியுடன் இணைப்பதா?