Tag: தேபாஷீஸ் பாசு சௌத்ரி

IDBI வங்கியை தனியார்மயமாக்கும் முயற்சியை தடுத்திடுவோம்

தேபாஷீஸ் பாசு சௌத்ரி ( தமிழாக்கம்: டி.ரவிக்குமார் ) இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் ஆப் இந்தியா என்ற பெயரில் முன்பு சிறந்த முறையில் இந்தியாவில் செயலாற்றி வந்த நிதி நிறுவனம் ஐடிபிஐ வங்கியாக உருமாறியது. […]

Read more